Archives for Energetika

V spolupráci s mestom Galanta sme dokončili historicky prvú Nízkouhlíkovú stratégiu mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Galanta, dňa 20.9.2019, jednohlasne prijalo na svojom verejnom zasadnutí strategický dokument: „Nízkouhlíková stratégia mesta Galanta“, financovaný z prostriedkov výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. Spolupráca a intenzívna kooperácia našej spoločnosti, zamestnancov Mestského úradu a zainteresovaných spoločností, priniesli pre mesto Galanta strategickú výhodu, nakoľko v súčasnosti môže byť zvýhodňovaná pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov

Kategórie: Energetika, Nízkouhlíkova stratégia, a Strategický dokument.