Archives for Energetika

Nabíjacia stanica ecoDRIVE

Dlho sme plánovali spustenie novej služby. Od dnes ponúkame našim klientom, ako aj potenciálnym novým klientom nabíjacie stanice ecoDRIVE. Okrem samotnej stanice ponúkame aj kompletný servis stanice, jej prevádzku a fakturáciu tak, aby sme klientov odbremenili od akejkoľvek administratívnej záťaže. Ak máte záujem o viac informácií kontaktujte nás e-mailom na

Kategórie: Energetika.

V spolupráci s mestom Galanta sme dokončili historicky prvú Nízkouhlíkovú stratégiu mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Galanta, dňa 20.9.2019, jednohlasne prijalo na svojom verejnom zasadnutí strategický dokument: „Nízkouhlíková stratégia mesta Galanta“, financovaný z prostriedkov výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. Spolupráca a intenzívna kooperácia našej spoločnosti, zamestnancov Mestského úradu a zainteresovaných spoločností, priniesli pre mesto Galanta strategickú výhodu, nakoľko v súčasnosti môže byť zvýhodňovaná pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov

Kategórie: Energetika, Nízkouhlíkova stratégia, a Strategický dokument.