Archives for Energetický audit Bratislava

Legislatívna potreba vypracovania energetického auditu

Problematika energetického auditu sa riadi aktuálne platným Zákonon č. 321/2014 Z.z. a vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 175/2015   V prvom rade existuje legislatívna povinnosť dať si vypracovať energetický audit, a to pre: každú spoločnosť, ktorá má viac ako 250 zamestnancov, obrat spoločnosti presahuje 50 miliónov eur a/alebo ročná súvaha presahuje 43 miliónov

Kategórie: Energetický audit, Energetický audit Bratislava, a Zákon 321.